ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η περιήγηση σας στο www.kavadas.gr είναι δωρεάν. Χρησιμοποιόντας την ιστοσελίδα μας για αγορές σημαίνει ότι συμφωνείται με τους όρους χρήσης.
Οι όροι χρήσης είναι σύμφωνα με την Ευρωπαική και Διεθνή Νομοθεσία καθώς και με τον νόμο προστασίας καταναλωτών (Ν.2251/1994).

Η εταιρεία μας www.kavadas.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τους όταν κρίνεται απαραίτητο, μπορείται να ενημερώνεστε από την ιστοσελίδα μας για τυχών αλλαγές οι οποίοι θα ισχύουν όταν αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας
www.kavadas.gr.

Τα οποιαδήποτε σήματα που χρησιμοποιούνται στην www.kavadas.gr προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο εμπορικών σημάτων, οι φωτογραφίες σε καμία περίπτωση δεν δεσμεύουν την εταιρεία είναι ενδεικτικές. Ότι περιλαμβάνει η ιστοσελίδα μας είναι για την πληροφόρησή σας ΑΥΣΤΗΡΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.

Και μόνο για ιδία χρήση.
Η www.kavadas.gr δεν ευθύνεται για παραλήψεις, πράξεις ή αστοχίες από άλλες ιστοσελίδες οι οποίες συνδέονται μέσω affiliates προγραμμάτων ή banner links που συνδέονται με την www.kavadas.gr.