Είναι πολιτική της επιχείρησης μας να παρέχει σε όλους τους πελάτες μας το υψηλότερο επίπεδο εξυπηρέτησης.Καθιερωμένο, εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, θα παρέχει σε όλους τους πελάτες μας ποιοτικές υπηρεσίες πρώτης κατηγορίας. Είμαστε υπερήφανοι για την φροντίδα των πελατών μας. Ειδικευόμαστε σε όλες τις πτυχές της εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης του κλιματισμού για οικιακούς και εμπορικούς πελάτες!

 1. Κατοικιών
 2. Σχολές
 3. Ξενοδοχεία
 4. Εργοστάσια/Αποθήκες
 5. Γραφεία 

Έχοντας μια συμφωνία συντήρησης κλιματισμού θα :

 1. Μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος σας.
 2. Διατηρήσετε τον εξοπλισμό στα υψηλά πρότυπα σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών
 3. Μειώσετε τον αριθμό των βλαβών έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής.
 4. Θα σας δοθεί η ευκαιρία να προκαταλάβει αστοχίες εξοπλισμού και ως εκ τούτου τον  προϋπολογισμό αναλόγως

Η συντήρηση κλιματισμού περιλαμβάνει:

 1. Καθαρισμό φίλτρων αέρα
 2. Χημικό αντιμικροβιακό καθαρισμό επιφάνειας εναλλαγής θερμότητας εσωτερικής και εξωτερκής μονάδας
 3. Καθαρισμό εξωτερικού περιβλίματος
 4. Καθαρισμό αποχέτευσης
 5. Έλεγχο πιέσεων ψυκτικού(freon)
 6. Διάγνωση πιθανών μελλοντικών βλαβών.