Επισκευάζουμε κάθε είδος και μάρκας ψύκτη πόσιμου νερού επαγγελματικού τύπου.
Μπορούμε να σας παρέχουμε τον καινούργιο σας ψύκτη επαγγελματικού τύπου και να σας κάνουμε και την εγκατάσταση.